J. J: Ruiz (1), J. Solbes (2) y C. Furió (2)

(1) IES Cid (Valencia), (2) Departament de Didàctica de les Ciències, Universitat de València.