¿Com desenrotllar les competències argumentatives en classes de Física i Química? per J. J: Ruiz, J. Solbes y C. Furió

En anteriors treballs vam detectar que els nostres alumnes tenien baixes competències argumentatives, és per això, que ens plantegem el problema de com potenciar aquestes competències. Hem apostat per utilitzar l’ús del debat sobre temes tecnocientífics a les classes de Física i Química amb l’objectiu múltiple d’aconseguir l’alfabetització científica, posar en valor els continguts treballats a les classes, millorar l’ambient de l’aula i per suposat desenrotllar les competències argumentatives. El problema que se’ns planteja és com ensenyar a debatre i com ensenyar a avaluar un debat.