Vicent F. Soler Selva

Llicenciat en ciències físiques, és professor d'ensenyament secundari. Ha centrat la seua activitat investigadora en la didàctica i la història de les ciències