Mònica Rius Piniés

Professora d’Estudis Àrabs i Islàmics de la UB. Presidenta de la Societat Catalana d’Història de la Ciència. Va ser secretària de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Membre del Grup de Recerca Consolidat "Millàs Vallicrosa" d'Història de la Ciència Àrab guardonat amb la medalla Koyré. Ha participat en nombrosos projectes competitius nacionals i internacionals. La seva recerca es caracteritza per la interdisciplinarietat: les seves publicacions sobre l’orientació de les mesquites són de referència tant en el camp de l’arqueoastronomia com en el de l’arabisme. Ha publicat una cinquantena de treballs en revistes de l’àmbit de l’arabisme i la història de la ciència, la major part de les quals es troben en publicacions d’alt impacte científic. Ha impartit conferències i cursos a diferents institucions. Ha estat conferenciant convidada en diversos congressos nacional i internacionals. Ha participat en la redacció de diverses enciclopèdies, com ara la Enciclopedia de al-Andalus, Medieval Science, Technology and Medecine. An Encyclopaedia o la Biographical Encyclopedia of Astronomers. Forma part del comitè editorial de diverses revistes científiques nacionals i internacionals. L’any 2000 va fundar, conjuntament amb altres membres del grup Millàs Vallicrosa, la revista Suhayl.

WEB: http://monicariuspinies. blogspot.com/http:// monicariuspinies.blogspot.com/