Avaluem l'Any Internacional de l'Astronomia... I ara què? per José Cantó Doménech, Ramón Luna Molina, Miguel Á. Satorre Aznar, Georgina Blanes Nadal

En aquesta comunicació es vol fer una primera avaluació de les activitats dutes a terme en les comarques de l'Alcoià i El Comtat dins de l'Any Internacional de l'Astronomia, així com analitzar de quina manera es pot donar continuïtat a tots els esforços realitzats en quant al foment de l'astronomia.