La medició de l'espai per Salvador Ochoa Soriano

Voldria comentar la manera per la qual s'han pogut mesurar paràmetres com la distància de la Terra a la Lluna, al Sol o als planetes del nostre sistema solar,així com les seues masses i grandaries. Parlaré de les mesures fetes per astrònoms de la antiga Grècia, els quals amb mitjans molt rudimentaris i amb fórmules senzilles de trigonometria han estat capaços d'idear mètodes de mesures de distàncies celestes de manera molt sorprenent pel seu enginy.