Herois i heroïnes, monstres i canalles en la història de la Ciència per Daniel Climent

Sovint els llibres i programes de ciències presenten els coneixements científics com a veritats atemporals. L'aventura humana d'aconseguir eixe coneixement ha quedat pràcticament desterrada. I l'anecdotari sobre cóm, per què, quan i on es van obtindre i generar els avanços científico-tècnics, tan útil per implicar afectivament els alumnes en l'aventura científica, rarament forma part del treball d'aula. En gran part, per desconeixement dels propis professors.

En alguns casos, hi ha hagut invents i personatges que han influït negativament en el medi ambient, o en les concepcions científiques, de manera abrumadora; i en contraposició, hi ha hagut mostres d'intel·ligència, tenacitat i generositat que ens han facilitat molt la vida o que han impedit que siga molt pitjor.

Reivindicar el paper de les persones en l'avanç/retrocés científic, a través d'alguns dels que més han influït i que alhora són escassament coneguts, és l'objectiu d'esta comunicació.