Angel Juan Martínez, Mercedes Juliá Espí i Carlos Lario León

Angel Juan Martínez y Mercedes Juliá Espí son professors de Física i Química a l'IES Pare Arques de Cocentaina. Carlos Lario León és professor de Biologia i Geologia a l'IES Llopis Marí de Cullera