Introducción a Moodle
(MoodleInt)

 Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Aquest curs requereix una clau d'inscripció


Curso de introducción al uso de Moodle.

Aquest curs permet entrar als usuaris visitants  Aquest curs requereix una clau d'inscripció