Aquests cursos estan a disposició de tot el mon. Quan intentes entrar en un curs apareix una petició de nom d'usuari i contrasenya, però també hi ha un botó per entrar com a visitant. Fes clic en ell.