El programa SimulaSon

Es un programa didàctic elaborat per Jaques Vince disponible en l'adreça
http://icar.univ-lyon2.fr/membres/jvince/simulaSON/telecharge.html
[Si tens problemes per aconseguir el programa posa't en contacte amb nosaltres ]

El resultat de la descārrega (pot ser que després de descomprimir el zip) és un arxiu executable. Per entrar en el programa has de fer doble clic sobre aquest l'arxiu.

En la imatge del costat apareixen tots els elements que pots mostrar en la finestra del programa.

La parella d'eixos que permet modificar l'amplitud i la freqüència sempre està presente. La resta d'elements es poden mostrar o ocultar a voluntat.

Amb el programa es pot generar un so de l'amplitud i de la freqüència que es vullga i, al mateix temps, es pot vore: la vibració que produeix aquest so, un model microscòpic de la seua propagació en un gas o en un sòlid i la gràfica del moviment d'una partícula afectada per ell.