Itineraris

Vore els harmònics

Aquest itinerari està constituït per quatre muntatges experimentals l'objectiu dels quals és treballar el concepte musical d'harmònic que està relacionat amb els conceptes físics d'ona estacionària i de ressonància.

Aquestes experiències han sigudes provades en l'assignatura de Música de 3r i 4t d'ESO i en l'assignatura de Física de 2n de batxillerat.

Harmònics en una corda elàstica Es generem ones estacionàries en una goma elàstica per a diferents freqüències d'excitació. A més de visualitzar-les es comprova que apareixen només quan les freqüències són múltiples enters de la freqüència que genera el primer harmònic.
Harmònics en una membrana S'utilitza un pandero per comprovar que les ones estacionàries també es generen en una superfície per a determinats valors de la freqüència.
Harmònics en un tub Es generen ones estacionàries en un tub per a diferents freqüències d'excitació. Mitjançant un programa d'oscil·loscopi s'estudia l'estructura de l'ona estacionària dins del tub. A més es comprova que apareixen només quan les freqüències són múltiples enters de la freqüència que genera el primer harmònic.
Ressonància d'una guitarra Es comprova que les freqüències que produeixen ones estacionàries en la corda d'una guitarra son múltiples enters de la freqüència de la nota que es genera al tocar la corda.

 > Itineraris