Font de senyan sinusoidal

Anomenen senyal sinusoïdal a un corrent elèctric la intensitat del qual oscil·la segons una funció sinusoïdal. Con a font podem emprar un generador de funcions o un programa de generació de freqüències instal·lat en un ordinador que tinga targeta de so.

Utilització d'un generador de funcions com a font de senyal sinusoïdal

Un generador de funcions normalment forma part de la dotació del laboratori de Física i de l'aula de tecnologia. A l'hora de fer els experiments és l'opció més còmoda, però de partida presenat dos problemas. Per una banda cal conéixer minimament con funciona aquest aparell i per altra banda es necesari saber com conectar-lo a l'amplificador de senyal sinuisodal (+info).

Utilització d'un progama informàtic com a font de senyal sinusoïdal

Existeixen molts programes lliures que permeten convertir un ordinador amb targeta de so en un generdaor de funcions (+info). No necessiten grans prestacions i funcionen en ordinadors antics. Aquesta opció evita els problemes que inicialment presenta la utilització del generador de funcions. L'amplificador de senyal es conetca directament a la targeta de so de l'ordinador i l'us del programa és molt intuitiu. Però hi ha un inconvenient, es perd comoditat a l'hora de fer l'experiment.