Applet de la gràfica duna oscil·lació

Aquest applet és molt senzill i el seu us no requereix cap indicació particular. Si vols emprar-lo sense connexió has de procedir de la següent manera:

  • Descarrega el següent arxiu zip.
  • Descomprimeix l'arxiu zip on vullgues.
  • El resultat de la descompressió serà un carpeta anomenada GrafOscila, dins de la qual trobaràs un arxiu anomenat index. Fes doble clic en aquest arxiu.

El resultat dels passos anteriors ha de ser que s'obri el teu programa de navegació per internet i pots treballar amb l'applet.