Quina constel·lació es?

Escull la resposta correcta a cada pregunta. Les opcions estan baix de la imatge.