Per recordar: El moviment de les estrelles al llarg d'una nit

Exercici d'omplir forats

Ompli tots els forats amb la lista d'expressions proporcionada (no pots escriure res que no estiga en la llista). Després feu clic en "Comprovar" per corregir les teues respostes.

   antihorari      dreta      horari      iguals      Nord      Polar      rectes      Sud   
Si observem cap al Nord veiem que hi ha una estrela que no es mou; aquesta estrela és l'estrela que es troba exactament damunt del punt cardinal . La resta d'estreles giren en sentit i descriuen arcs centrats en l'estrela .
Si observem cap al Sud veien que totes les estreles es mouen en sentit i descriuen arcs centrats en el punt cardinal .
Si observem cap a l'Est veien que les estreles ixen i descriuen arcs tan amples que qüasi pareixen paral·leles inclinades cap a la . Si observem cap a l'Oest veien que les estreles es posen i descriuen arcs tan amples que qüasi pareixen paral·leles inclinades cap a la . La inclinació d'eixida per l'Est i la inclinació de posta per l'Oest son .