Quina fotografia està feta abans?
Observant cap a l'horitzó Nord

Ordeneu les tres fotografies. Després premeu el botó "Comprovar" per corregir les vostres respostes.