La variació de la trajectoria del Sol (6 preguntes)

Exercici de respostes múltiples

Escull la resposta correcta a cada pregunta. Si la resposta escollida no és la correcta, ací apareixerà una pista per tal que pugas encertar la següent elecció.