Quina fletxa correspon a cada estació

Exercici d'aparellar
trayect2.gif

Aparelleu els ítems de la dreta amb els de l'esquerra. Després premue el botó "Comprovar" per corregir les vostres respostes.