La variació de la duració del dia i la variació de la tajectoria del Sol

Exercici d'omplir forats

Ompliu tots els forats amb la lista d'expressions proporcionada (no podeu escriure res que no estiga en la llista). Després feu clic en "Comprovar" per corregir les vostres respostes.

   curta      de primavera      de tardor      d'estiu      d'hivern      llarga      lluny      prop   
Quan el dia creix (cada vegada és més llarg) en les estacions i , les posicions d'eixida i de posta del Sol cada vegada estan més del Sud i la trajectoria del Sol cada vegada és més .
Quan el dia decreix (cada vegada és más curt), en les estacions i , les posicions d'eixida i de posta del Sol cada vegada estan més del Sud i la trajectoria del Sol cada vegada és més .