Relació entre la trajectòria del Sol y la duració del dia

Exercici d'aparellar

Aparelleu els ítems de la dreta amb els de l'esquerra. Després premue el botó "Comprovar" per corregir les vostres respostes.