Per recordar: Relació entre el canvi de la duració del dia i el canvi de la trajectòria del Sol

any.gif

Ompli tots els forats amb la lista d'expressions proporcionada (no pots escriure res que no estiga en la llista). Després feu clic en "Comprovar" per corregir les teues respostes.

   alt      baix      curta      de primavera      de tardor      d'estiu      d'hivern      llarga   
Durant el mig any que el dia creix, en les estacions i , la trajectòria del Sol és cada vegada més i al mig dia el Sol està cada vegada més .
Durant el mig any que el dia decreix, en les estacions i , la trajectòria del Sol és cada vegada més i al mig dia el Sol està cada vegada més .