Problemes sobre l'eixida i la posta del Sol

Ajuda

Escull la resposta correcta a cada pregunta. Si la resposta escollida no és la correcta, ací apareixerà una pista per tal que pugas encertar la següent elecció.