Eixida i posta del Sol els dies singulars

Ajuda

Aparelleu els ítems de la dreta amb els de l'esquerra. Després premue el botó "Comprovar" per corregir les vostres respostes.