En quina estació ens troben? (4 preguntes)
Exercici de respostes múltiples

Escull la resposta correcta a cada pregunta. Si la resposta escollida no és la correcta, ací apareixerà una pista per tal que pugas encertar la següent elecció.