En quines estacions el dia creix?

Exercici d'aparellar
Ajuda

Aparelleu els ítems de la dreta amb els de l'esquerra. Després premeu el botó "Comprovar" per corregir les vostres respostes.