Index de temes

Tema 1. El calendari: Com canvia la duració dels dies?

En el quadern d'activitats que has treballat a classe tens enmarcat tot allò que cal recordar. Com que moltes vegades aquests resums son exercicis per conpletar, és molt important que comproves que els tens corregits bé. Si no ho fas, existeix el perill que estudies coses que estàn malament.

Per recordar 4: El canvi de la duració del dia al llarg

Per recordar 5: La simetria de l'any

Vols vore si recordes tot allò que has estudiat pots fer els següents exercicis

Exercici 3: Quan el dia és més llarg que la nit?

Exercici 4: Quan creix el dia?

Exercici 5: La variació de la duració del dia I

Exercici 6: La variació de la duració del dia II

Exercici 7: Problemes sobre la eixida i posta del SolI

Exercici 8: Problemes sobre les estacions