ERROR

La Lluna no pot estar sobre el punt cardinal Sud .