ERROR

Per al observador considerat el Sol està eixint.