El canvi de l'hora d'eixida de la Lluna
Exercici d'omplir forats

Ompli tots els forats amb la lista d'expressions proporcionada (no pots escriure res que no estiga en la llista). Després feu clic en "Comprovar" per corregir les teues respostes.