El canvi de la fase de la Lluna i de la seua posició respecte al Sol II
Exercici d'omplir forats

Ompli tots els forats amb la lista d'expressions proporcionada (no pots escriure res que no estiga en la llista). Després feu clic en "Comprovar" per corregir les teues respostes.